Hur blir jag kund?

Till oss är alla välkomna, vi behandlar barn vuxna idrottare företagare gravida och äldre, alla får sin individuella bedömning och behandlas efter sina behov och förutsättningar.

Som privatperson betalar du direkt på plats, vi föredrar kort eller swish

Företag fakturerar vi gärna efter ö.k med ansvarig på företag, idag jobba vi med både små och stora företagskunder alla lika viktiga

Försäkringsbolagskunder har kommit överens med sitt försäkringsbolag och bokar tid själva eller via försäkringsbolagens egna bokningsrutiner, allt faktureras. Ibland vill dock försäkringsbolagen att du betalar en självrisk.

Vill du nyttja ditt friskvårdsbidrag så är vi knutna till Benify, Wellnet, Activay mfl