Massage i Kista

Massör i Kista eller på ditt företag i Stockholm

Vår massage är inriktad på resultat och angriper problemområdet effektivt. På kliniken i Kista har vi massage av fysioterapeuter/sjukgymnaster och naprapater på 45 minutersbehandlingar, eller massage av massageterapeut på 30 min. Ute hos våra många företagskunder har vi 3 erfarna massageterapeuter på plats runt om i hela Stockholm.

Stela och ömma muskler är orsaken till många besvär. Genom massage och annan muskelbehandling kan besvären lindras eller helt behandlas bort.

Massage är en gammal manuell behandlingsmetod där musklerna bearbetas. Mängder av forskning finns på både fysiska och psykiska effekter och massage används idag både i förebyggande och akuta skeden.

Varför gå på massage?

Massage har idag blivit något av en livsstil och betraktas fortfarande av vissa som en onödig lyx. Samtidigt har massagens positiva effekter dokumenterats väl och det är knappast någon som tvivlar på dess förebyggande effekter och betydelse som metod inom friskvården.

Massage är rent tekniskt en strukturerad rörelse med ett bestämt syfte. Massagen kan ha flera syften beroende på anledningen till kundens besök. Massören arbetar med kroppens mjukdelsvävnader dvs hud, muskler och bindväv för att åstadkomma olika terapeutiska effekter.

Förutom den rent avslappnande och rogivande effekten som eftersträvas appliceras massagen ofta i ett friskvårdande syfte. Massageterapeuten kan behandla lindriga muskel- och ledbesvär som uppstått p.g.a. spänningar och på så sätt undvika framtida större besvär som riskerar att bli kroniska.

Massagens positiva effekter

Massage kan som sagt nyttjas för flera syften i olika situationer och terapeutiska sammanhang. Den har oftast både psykiska (avslappning, välbefinnande, reducerade stressnivåer) och fysiska effekter. Man brukar dela in massagens effekter i förebyggande och i rehabiliterande effekter.

Några positiva effekter från massage är:

  • ökad blod- och lymfcirkulation
  • stärkt immunförsvar
  • reducerade spänningar och muskelvärk
  • reducerad smärta
  • ökad avslappning och välbefinnande
  • reducerad och förebyggd stress
  • reducerad träningsvärk
  • påverkar nervsystemet positivt

Det är dock även viktigt att veta när man inte ska få massage då det kan förvärra vissa tillstånd och sjukdomar om man ej känner till dessa. Vid olika sjukdomstillstånd bör därför läkare konsulteras innan någon massage bokas in. Läkare bör konsulteras vid hjärt och kärlsjukdomar, blödarsjuka, åderbrock, inflamationer i kärl eller ben, benskörhet, vissa reumatiska sjukdomar och olika akuta tillstånd.

Många företag ger idag sina anställda ett friskvårdsbidrag och det kan du självklart använda hos oss. Vi är anslutna till Benify, Wellnet och Epassi.