SLIPP SMÄRTA I FÖTTERNA!
Vi är först i världen med en behandlingsmetod som, på ett effektivt och mätbart sätt, korrigerar fötter och återskapar dess naturliga rörlighet. Metoden heter PRONATOS.

OM BEHANDLINGEN
Med StretchPower utför vi en behandling som kallas PRONATOS vilket är en ny behandlingsform som korrigerar fötter. Med behandlingen får du tillbaka det stöd till hålfoten som har avtagit på grund av en orörlig stortå. Du får större rörlighet i fotleden vilket gör att besvären försvinner.

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL
Först går vi igenom orsaken till besväret, vi tittar på fotens hållning. Sedan görs styrke och rörlighetstester av fötterna. Vi känner efter var rörelseaxlarna är belägna i fotleden eftersom dessa ofta har förändrats i samband med besvären. Därefter har vi ett underlag på hur vi ska behandla just dina fötter.
Behandlingen görs med en anordning som kallas StretchPower. Med hjälp av en stång utsätter vi underbenet för ett tryck så att fotleden böjs, rörligheten ökas och felet korrigeras. Innan behandlingen börjar lägger vi den i rätt läge i StretchPower så att du får önskad effekt på behandlingen. Behandlingen är helt smärtfri och får inte göra ont, du själv kontrollerar behandlingen och får instruktioner samtidigt. 

ATT TÄNKA PÅ FÖRE BEHANDLING
Varje gång man tar ett steg ska fotvalvet sjunka ner när foten befinner sig mitt under kroppen, det är fotens naturliga rörelse att anpassa sig till underlaget.
Om denna rörelse och anpassning blir störd av att fotvalvet inte kommer upp vid avstamp, fattas stödet på insidan av foten (fotvalvet) och felaktiga rörelser (kompensationer) uppkommer. När stödet under insidan av foten inte kommer upp försvinner stödet till insidan av knät.
Detta leder till att knäet och underbenet roterar inåt, denna rotation fortsätter upp till höften med rotation av lårbenet som påföljd. Med ett lägre stöd under fotens insida blir benet kortare. Detta gör att höften roterar och man får en ökad svank. Då måste ryggen kompensera benlängdsskillnaden med en kompensatorisk skolios. Detta fortsätter hela vägen upp till nacken.

Den vanligaste orsaken till hälsporre och andra besvär i foten är Funktionell Hallux Limitus. Det betyder att stortån inte kommer upp vid avstamp och fotvalvets rörelse störs.
Detta ger besvär som t ex Plantar fascit, hälsporre, Mortons neuron, Tibialis Posterior syndrom, Hallux valgus, Hallux rigidus, Metatarsalgi, Peroneustendinit och benhinneinflammation. Även svullnad i fötterna kan vara en orsak av funktionell Hallux Limitus.

ATT TÄNKA PÅ EFTER BEHANDLING
En korrektion av fötterna påverkar uppåt eftersom den tidigare felaktiga funktionen har påverkat steget och höjden på foten. Detta skapar en snedhet i höjdled och en biomekaniskt felaktig rörelse i kroppen för varje steg man tar. Efter behandlingen börjar denna snedhet och biomekaniskt felaktiga rörelse att återgå till det normala. Om felet har orsakat besvär i höft, bäcken och ländrygg kan detta tillfälligtvis ge förändrade smärtor om det inte korrigerar sig tillbaka med behandlingen.
Efter en behandling bör man avlasta fötterna så mycket som möjligt för att de inte ska tryckas tillbaka till den felaktiga positionen igen. Gå som du blivit instruerad, men undvik långpromenader och att bära tungt under de närmaste dagarna. Man får oftast en starkare muskulatur efter en behandling då fel i foten släpper och muskler som har skyddat detta slappnar av och blir då starkare.
Behandlingen påverkar musklerna eftersom de inte har fungerat normalt när foten inte har fungerat rätt, det finns en obalans emellan musklerna. Det betyder att musklerna måste hitta tillbaka till sitt gamla arbetsmönster och man bör då sakta bygga upp muskelstyrkan så att de återfår hela sin styrka innan man belastar sig maximalt igen. Man känner sig ofta bättre i fötter och ben direkt efter behandlingen, men vi uppmanar er att sakta belasta tillbaka till samma belastning ni hade tidigare, ni kanske hade kortat av promenaderna p.g.a. era besvär, öka tillbaka sakta igen så att musklerna återhämtar sig.
Om ni har avgjutna inlägg i skorna ska ni inte använda dem efter behandlingen, de kommer att tvinga foten till den gamla positionen och effekten av behandlingen uteblir, eller så får ni ont i fötterna av inläggen.