Fysioterapeut (Sjukgymnast) i Kista

Sjukgymnastik

Våra verksamma fysioterapeuter(sjukgymnaster) på Stockholms Rehabklinik Kista är Anssi Leino med vidareutbildning inom olika områden, lång och gedigen erfarenhet, samt Fulvia Kuqi som arbetar mycket med basal kroppskännedom. Våra fysioterapeuter arbetar med rehabilitering av olika sorts smärttillstånd och har alltid den senaste forskningen gällande behandling och träning.

För dig som söker effektiv hjälp både vid akuta och mer långvariga besvär från muskler och leder, det vi kallar för "rörelseapparaten". God effekt nås vid komplicerade smärttillstånd men även när syftet bara är att optimera funktion och rörelse.

Vi arbetar såväl med unga som äldre samt även med barn och idrottare på hög nivå. Alla besvär och människor är unika men en vanlig behandlingsserie är på två till sex behandlingar. Diagnostik och manuell behandling varvas med konkreta råd och övningar och anpassas efter dina besvär och behov.

Inför ditt besök hos fysioterapeuten (sjukgymnasten)

Inför ditt första besök är det bra att tänka igenom hur dina besvär uppkom och hur de har varierat med tiden? Det är viktig information för oss! Har du information från andra vårdgivare som du besökt, röntgensvar mm tar vi gärna del av det allt för att få så mycket information som möjligt för att ställa rätt diagnos.

Sjukgymnastbehandlingar utförs av vår legitimerade sjukgymnast. Sjukgymnaster har nyligen bytt namn till fysioterapeut och därför används ibland det ena eller det andra namnet med det är alltså samma yrke.

Vad gör en fysioterapeut (sjukgymnast)?

Utbildningen för att bli sjukgymnast/fysioterapeut är 3 år och legitimation utfärdas av socialstyrelsen. Efter de 3 åren vidarutbildar man sig inom det område man vill arbeta mot och i vårt fall som arbetar med kroppen meskler leder och diskar är det OMI och OMT.

Vi utför behandlingar i både akut och mer förebyggande syfte. Våra sjukgymnaster/fysioterapeuter gör alltid en grundlig undersökning (anamnes) där vi ställer frågor om hur du mår och hur länge du ev har känt av ditt besvär. Vi utför tester där vi ser hur din kropp svarar eller var du har ont och efter det bildar vi oss en uppfattning om hur vi kan behandla och vad du själv bör göra för att vårt samarbete med dig ska bli så effektiv som möjligt.

Vanliga behandlingstekniker för oss sjukgymnaster är massage, triggerpunktsbehandling, stretch, mobilistering , manipulation och akupunktur. Att hjälpa dig med övingar som du behöver göra själv mellan behandlingarna är också en del i behandlingen och att se till att du utför övningarna rätt.

Vi behandlar de flesta besvär från muskler och leder och många av våra patienter förstår vikten av en regelbundenhet i besöken hos oss men ibland så är de akuta skadorna som gör att vi träffas första gången. Vi är noggranna med att förklara och utbilda patienten med det vi kan för att vi vet att det är av högsta vikt att patienten förstår och är delaktig i sin rehabilitering.

Stötvågsbehandling

Vi kan på kliniken i Kista också erbjuda stötvågsbehandling som ett kompliment till ovanstående tekniker.

Stötvågsbehandling har visats ge bra resultat vid skador som hälsporre, plantar fasciit, benhinneinflammation, trochanterit, hopparknä, löparknä, tennisarmbåge, golfarmbåge, senskador i axel och impingement