Rehabilitering och friskvård med laser

Medicinska lasrar används för att minska inflammation och smärta. Laserbehandlingen påskyndar läkningsprocessen och kvaliteten på läkningen. Dessa effekter tillsammans ger goda resultat. Laserljusets effekt sker på cellnivå, från hudytan till några centimeter ner i vävnaden.
Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Man sätter en laserprob mot huden och behandlingen är smärtfri. De flesta upplever behandlingen som behaglig och avslappnande.

Om laser
Laser är en sorts lama som producerar synligt eller osynligt ljus. Laser kan användas på många olika sätt. Det finns starkare lasrar som går att bränna skära med och det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. De svagare kallas ibland medicinska lasrar och det bränner inte och ljuset är helt ofarligt.

Om Medicinsk laserbehandling
Laserljusets egenskaper är unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 50 års forskning visar att laserljuset kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT).