Covid -19


Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande aktuell info om covid19.

Kom bara till oss när du är frisk!

Tvätta händerna när ni kommer och säg till om ni önskar munskydd.

Vi har vidtagit flera extra åtgärder på kliniken när det gäller handsprit, handtvätt, städning och avstånd i väntrummet, så att ni kan känna er trygga.

Läs mer och uppdatera på länkar nedan.

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)

Ytterligare åtgärd för minskad smittspridning inom vård och omsorg - Region Stockholm (sll.se)